Om

Fredtoften

Amfiteater på Fredtoften

Syd for den højeste bakke ned mod Donse Å er der indrettet et amfiteater med plads til 1500 tilskuere.

Amfiteatrets bagtæppe er Stasevang Skov. Den nederste del af tilskuerpladserne er udført med smalle reposer til at sidde på. De øverste med brede reposer, hvor man enten kan sidde eller stå.

Der er etableret strømforsyning, så der kan skaffes strøm til koncerter eller udendørsbiograf.

Sådan opstod Fredtoften

Fredtoften er et pragtfuldt rekreativt fritidsområde på ca. 17 hektar skabt på toppen af en tidligere losseplads.

Allerede i 1949 blev arealet taget i brug af Hørsholm og Karlebo kommuner som losseplads til husholdningsaffald og senere som deponeringsplads for slagger og flyveaske.

I 1993 lukkede lossepladsen og området blev terrænreguleret, tilplantet og der blev etableret stier med mere. To år senere – den 1. januar 1995 – overtog den daværende Karlebo Kommune området som rekreativt område.

Der er lagt et tykt lag jord over de deponerede materialer, og der tages jævnligt prøver for at sikre, at der ikke sker en forurening af grundvandet og omgivelserne, især Donse Å
Kilde: Fredensborg kommune